Wanneer u zich ingeschreven heeft voor een cursus, ontvangt u daarvan een bevestiging per email.
Twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt men een schriftelijke uitnodiging, met daarbij de factuur voor het cursusgeld.
Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan men de cursus kosteloos annuleren.
De annulering dient schriftelijk te geschieden.
 
Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de cursus dient men het volledige cursusgeld te voldoen.
Na betaling van het cursusgeld is het wel mogelijk de cursus op een later tijdstip te volgen.
Bij aanmeldingen binnen de termijn van twee weken voor aanvang van de cursus heeft men een bedenktijd van 15 werkdagen.
Deze bedenktijd vervalt wanneer men inmiddels begonnen is aan de cursus.

Wanneer men door ziekte of anderszins 1 of meerdere lessen moet missen, is het mogelijk deze lessen te volgen gedurende de eerstvolgende zelfde cursus.