U ontvangt twee weken voor aanvang van een cursus een schriftelijke uitnodiging met de factuur voor het cursusgeld.

Het cursusgeld is inclusief de in de les gebruikte materialen.

Afwezigheid of het afbreken van een cursus – ongeacht de daarvoor opgegeven reden – geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. FACES zal u altijd in de gelegenheid stellen de gemiste les(sen) in te halen.