Klachten betreffende de opleiding en/of docenten dienen schriftelijk ingediend te worden. 

Na ontvangst van de klacht, zal er binnen een termijn van 4 weken gereageerd worden op de klacht.
 
Indien het niet mogelijk is binnen deze termijn te reageren, zal de klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij FACES zich verplicht het uitstel toe te lichten. Tevens zal er een indicatie gegeven worden over de termijn, die nodig is om een adequaat antwoord te geven.
 
Faces zal de klacht in alle vertrouwelijkheid afhandelen.
 
Wanneer de klant en Faces niet tot een voor beide partijen tot tevredenheid stemmende oplossing komen, zal er beroep gedaan worden op een onafhankelijke mediator; Mw. Karin Scheffer tel. 06-39234393.
 
FACES houdt zich gebonden aan de uitspraak van de mediator.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.


Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Faces, en de docenten.