Omdat Faces een groot aantal mensen, afkomstig uit gehele land, opleidt tot grimeur, ligt het voor de hand dat we kunnen bemiddelen bij de vraag naar grimeurs.

Het Faces Grimeteam bestaat uit oud-studenten van Faces. En studenten, die al een ruime leservaring hebben. Dit garandeert een hoog kennis- en vaardigheidsniveau. Afhankelijk van de opdracht wordt in groepjes of individueel gewerkt. De betreffende grimeurs zijn opgeleid om zelfstandig te kunnen werken.

De bemoeienis van Faces beperkt zich in het algemeen tot het zoeken van de meest geschikte grimeur(s) bij een opdracht en waar nodig, het verlenen van feedback. Vaker nog wordt de aanvraag doorgestuurd per mail en kunnen de (oud)studenten rechtstreeks reageren op de oproep.

De grimeurs vragen voor hun diensten een billijk uurtarief en een reiskostenvergoeding.