Doorgaan van de cursus
Alleen bij een minimaal aantal van 8 deelnemers zal een cursus doorgaan.

Betaling
U ontvangt twee weken voor aanvang van een cursus een schriftelijke uitnodiging met de factuur voor het cursusgeld.

Het cursusgeld is inclusief de in de les gebruikte materialen.

Afwezigheid of het afbreken van een cursus – ongeacht de daarvoor opgegeven reden – geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. FACES zal u altijd in de gelegenheid stellen de gemiste les(sen) in te halen.

Annulering
Wanneer u zich ingeschreven heeft voor een cursus, ontvangt u daarvan een bevestiging per email.
Twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt men een schriftelijke uitnodiging, met daarbij de factuur voor het cursusgeld.
Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan men de cursus kosteloos annuleren.
De annulering dient schriftelijk te geschieden.
 
Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de cursus dient men het volledige cursusgeld te voldoen.
Na betaling van het cursusgeld is het wel mogelijk de cursus op een later tijdstip te volgen.
Bij aanmeldingen binnen de termijn van twee weken voor aanvang van de cursus heeft men een bedenktijd van 14 werkdagen.
Deze bedenktijd vervalt wanneer men inmiddels begonnen is aan de cursus.

Wanneer men door ziekte of anderszins 1 of meerdere lessen moet missen, is het mogelijk deze lessen te volgen gedurende de eerstvolgende zelfde cursus.

Klachtenafhandeling
Klachten betreffende de opleiding en/of docenten dienen schriftelijk ingediend te worden.

Na ontvangst van de klacht, zal er binnen een termijn van 4 weken gereageerd worden op de klacht.
 
Indien het niet mogelijk is binnen deze termijn te reageren, zal de klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij FACES zich verplicht het uitstel toe te lichten. Tevens zal er een indicatie gegeven worden over de termijn, die nodig is om een adequaat antwoord te geven.
 
Faces zal de klacht in alle vertrouwelijkheid afhandelen.
 
Wanneer de klant en Faces niet tot een voor beide partijen tot tevredenheid stemmende oplossing komen zal er beroep gedaan worden tot een onafhankelijke mediator.
 
FACES houdt zich gebonden aan de uitspraak van de mediator.